• Scroll to Next
Асоціація Tutor-E
Асоціація Tutor-E це некомерційна організація, яка працює у соціально-медичній сфері і здійснює свою діяльність у галузі підготовки кадрів, інформації, освіти і наукових досліджень, а також займається реалізацією видавничих ініціатив, що мають значення у медичній, соціальній і культурній сфері.
Асоціація допомагає здійснювати діяльність, яка спрямована на поширення передової практики в галузі охорони здоров'я та на сприяння соціальній та трудовій інтеграції.У зв'язку з цим, деякі початкові ініціативи асоціації складаються з поточних програм медичної освіти для населення за участю шкіл, інститутів та інших структур, метою яких є формування та створення оперативних груп, які спеціалізуються на догляді та лікуванні інвалідів, які в основному належать до осіб літнього віку та їх сімей.
"Хто такий домашній оператор?"
Наша організація на протязі багатьох років займається домашнім доглядом за інвалідами, людьми похилого віку і їхніми сім'ями. Завдяки багаторічному досвіду роботи в цій сфері, дозволило нам підкреслити важливість визначення в професійному плані нової фігури, яка відмінна від доглядальниці, людини яка займається домашнім доглядом за інвалідом або людиною похилого віку.
Фігура доглядальниці, в більшості випадків це людина-іноземець, підкреслює важливе значення в наданні допомоги людям похилого віку та інвалідам в їхніх повсякденних потребах, надаючи неоціненну допомогу сім'ям в управлінні і піклуванні їхніх родичів-інвалідів. Продуктивність цього, яка полягає в допомозі з боку цих фігур (домашніх операторів), підкреслює важливі аспекти, які потребують допомоги та спеціального навчання, щоб вони були подолані.
Наприклад, часто буває, що доглядальниці не знайомі із системою медичного догляду на даній території, а також не достатньо ознайомлені з конкретними особливостями проблеми пацієнтів і тому потребують іншого підходу.Часто також важко враховувати очікування сім'ї та належним чином врегулювати відносини не тільки з пацієнтом, але й з його родичами.
Саме тому, на наш погляд, домашній оператор підкреслюється як одна з ключових фігур по догляду на дому, яка в майбутньому мала б замінити загальне слово “доглядальниця”. Домашній оператор являє собою професіонала із медичними знаннями надання першої допомоги і конкретними навичками, що відносяться до санітарної сфери, а також в змозі спілкуватися з членами сім'ї і залучати їх у процес догляду.
Його досвід і підготовка покликані сприяти благополуччю і покращенню якості життя пацієнта і його сім'ї. Асоціація Tutor-Е не тільки займається освітою домашнього оператора в професійному плані, а й в інформативному та соціальному: асоціація, насправді, бореться за визнання на національному рівні фігури домашнього оператора, зі створенням Професійного Реєстру, який є юридично визнаним.
"Мета курсу"
Курс націлений на підготовку персоналу охорони здоров'я, ціллю якого є догляд на дому за людьми похилого віку та інвалідами. Оператори будуть навчені виконувати свої обов'язки по догляду та піклуванні, виконуючи процедури технічно-оперативного характеру та керівні вказівки, приділяюючи особливу увагу фізичному, соціальному та психологічному стану здоров'я пацієнта.
Для кого створені курси
Курс організований для людей, які хочуть працювати в сфері домашнього догляду за людьми похилого віку та інвалідами, а також тих, хто вже працює в даній сфері і хочуть покращити свої професійні навички.
Теми курсу
Управління ситуаціями і методи надання першої допомоги.
Цей модуль дає знання про техніку надзвичайних ситуацій, які мали би бути реалізовані у разі потреби, зокрема: що робити і не робити, чекаючи швидку допомогу, оператор повинен вміти надати щонайбільше інформації щодо стану здоров'я пацієнта працівникам швидкої допомоги, вміти управляти надзвичайними ситуаціями. Курс передбачає також і практичну частину: навчання на манекені для вивчення базових реанімаційних методів сердечно-легеневої системи.

Технічні характеристики по догляду за людиною.
Модуль розроблений для вивчення широкомасштабних питань в сфері догляду за людиною і включає в себе не тільки санітарні процедури(техніка застосування лікарських засобів та вимірювання життєвих параметрів), а також в цьому модулі надаються аргументи щодо професійної етики(наприклад, норми та принципи відповідальності, дотримання професійної таємниці), вивчається інформативна система охорони здоров'я на даній території.

Методика викладання
Курс складається з теоретичних занять та практичних вправ з використанням манекенів, тренажерів та безпосередньо за участю учасників Робота організована і цей спосіб управління допомагає якнайкраще досягнути об'єктивності в плані домашнього догляду і дозволяє одночасно раціоналізувати ресурси.

Методи комунікації з пацієнтом та його сім'єю
Цей модуль навчає теоретичним та практичним знанням про відносини з пацієнтом та його сім'єю, збільшуючи здатність слухати і спостерігати, і таким чином, покращуючи якість відносин оператора з пацієнтом та його родичами.
Основною метою є не тільки аналіз потреб пацієнта, а й велика увага має бути приділена психологічним та соціальним навичкам оператора, які визначаються за допомогою моделювання, відео, вправ та дебатів і дискусій між оператором і викладачем.
Сертифікати та свідоцтва
В кінці курсу учасники освоять всі методи, необхідні для ефективної роботи по догляду за людьми похилого віку та інвалідами.Учасники отримають свідоцтво в якому буде вказано результати всіх модулів і повторно короткий курс підвищення кваліфікації(21 година в рік), які будуть проведені після 12 місяців з отримання сертифікату. На додаток до сертифікату і свідоцтва про набуті знання, учасники курсу будуть внесені в базу даних Tutor-E і зареєстовані у список домашніх операторів, опублікованого на інтернет-сторінці асоціації, сервіс також допомагає у подальшому працевлаштуванні.
"Освітня програма курсу"
Перша лекція: Законодавство та професіоналізм.
Право; Норми і принципи відповідальності; Робота і професіоналізм; Роль; завдання та заходи;

Допомога у застосуванні лікарств; Професійна таємниця.

Медична освіта; Лікуючий куратор; Права пацієнта; Медичні рецепти; Методи застосування лікарств; Схема самодопомоги.

Професійний профіль; Ціль; Протоколи; Процедури; Оперативне вивчення; Відомості про здоров'я пацієнта; Організаційна модель догляду: Функціональна модель, Груповий догляд, Перша допомога; Управління справою; Як представити себе.

Вимір життєво важливих параметрів; Артеріального тиску; Частота серцебиття; Частота дихання: Насиченість киснем; Вимірювання цукру в крові.

Практичні вправи із залученням операторів із використанням тренажерів, манекенів.
Друга лекція:Конкретні методи персонального догляду
Особиста гігієна пацієнта; Мобілізація і пози; Техніка зміни постелі з пацієнтом у ліжку.

Пролежні; Види пролежнів; Профілактика; Догляд.

Лікування простих поранень; Необхідні матеріали; Протокол.

Гігієна і догляд за пацієнтом із стомою; Визначення стоми; Класифікація стоми: уростома стоми і товстої кишки; Необхідні матеріали для гігієни; Техніка догляду за травмою утвореною від контакту із платівкою.

Гігієна і догляд за хворим із трахеостомією; Трахеостомія; Управління, догляд і гігієна за пацієнтом із трахеостомією.

Гігієна і догляд за хворим із ПЕГ( Черезшкірна ендоскопічна гастроскопія); ПЕГ; Управління, догляд і гігієна пацієнта з ПЕГ; Харчування через ПЕГ.
Практичні вправи із залученням операторів та використання тренажерів, манекенів.
Третя лекція:Техніко-оперативна інструкція відповідно до вказівок і протоколів
Оперативне вивчення по догляду за внутрішньовенною терапією; Завдання домашнього оператора ; Флебіт; Проникнення; Крововилив.

Оперативне вивчення по догляду за сечовим катетером; Показання для катетеризації; Завдання домашнього оператора; Догляд за сечовим катетером.

Оперативне вивчення використання аерозолів; Аерозолі; Аерозольні розпилювачі; Дозатори; Регулятори пилу; Небулайзери.

Оперативне вивчення використання кисневої терапії; Утруднене дихання; Час використання; Джерела і методи використання кисню; Контроль за SpO2%; Устаткування з низьким і високим тиском; Управління системою розпилювачів; Догляд за пацієнтом з кисневою терапією.
Техніка очищувальної клізми; Виконання очищувальної клізми “sorbiclis”; Необхідні матеріали; Оперативне вивчення; Цілі; Оцінка результатів.
Оперативне вивчення збору зразків калу; Аналіз калу на вид бактерій; Пошук крові в калі.
Оперативне вивчення збору зразка сечі; Процедури збору; Стандартна проба сечі; Збір сечі 24 години; Аналіз сечі на вид бактерій.
Оперативне вивчення водного балансу; Завдання домашнього оператора; Цілі; Заповнення технічних карток.
Практичні вправи з беспосередньою участю операторів із використанням манекенів та тренажерів.
Четверта лекція: Благополуччя людини
Гігієна; Цілі; Керівні вказівки; Купання; Миття людини в ліжку; Гігієна частково рухомого пацієнта; Гігієна нерухомого та безсвідомого пацієнта.
Методи комунікації з пацієнтом і його сім'єю.
П'ята лекція: Основи анатомії і фізіології людського тіла. Визначення симптомів найважливіших клінічних патологій.
Анатомія і фізіологія людського тіла.

Неврологічні хвороби: симптоми та ознаки; Старече недоумство; Хвороба Альцгеймера; Хвороба Паркінсона; Інсульт; М'язова дистрофія.

Кардіологічні хвороби: симптоми та ознаки; Біль у грудях; Ангіна; Тахікардія; Гострий інфаркт міокарда.

Легеневі хвороби: ознаки і симптоми; ХОЗЛ(хронічна обструктивна звороба легень); Легенева емфізема.

Хвороби обміну речовин: ознаки і симптоми; Діабет.

Онкологічні хвороби: ознаки і симптоми; Онкологічний пацієнт; Хвороба; Біль; Сім'я.

Довідник лікарських та медсестерських термінів.
Шоста лекція: Техніка переміщення пацієнта, принципи використання техніки та благополуччя пацієнта.
Пацієнт похилого віку; Методи переміщення і принципи використання; Старіння; Зміни в організмі; Психологічні зміни; Проблеми догляду; Людські ресурси та структура; Методологія догляду; Хто такий помічник?; Правильне використання помічників; Техніка переміщення та управління пацієнтами з дефіцитом рухової активності; Трудотерапія; Відео базових методів переміщення.

Початкова техніка масажу; Розслабляючий масаж; Масаж пролежнів або кровообігу.

Благополуччя домашніх операторів; Методи запобігання порушень опорно-рухового апарату в операторів.

Практичні вправи із залученням операторів і використання манекенів та тренажерів.
Сьома лекція
Практичні вправи із залученням операторів і використання манекенів та тренажерів.

Восьма лекція
Практичні вправи із залученням домашніх операторів і використання тренажерів та манекенів.
Дев'ята лекція: Управління подіями і методи надання першої допомоги.
Перша допомога та управління у надзвичайних ситуаціях; Попередження системи порятунку; Вільний час; Перевірка життєво важливих функцій; Бокова позиція; Антиударна позиція; Штучне дихання; Зупинення кровотечі артеріального походження; Маневр Хеймліх; Масаж серця; Вивчення точок натиску.

Практичні вправи із залученням операторів і використання тренажерів та манекенів.